Záróvizsga tételsor - Politológia Alapszak

 1. Koramodern politikai eszmetörténet (Machiavelli, Hobbes, Locke és Montesquieu)

 2. A liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus és irányzataik

 3. A politika fogalma

 4. A parlamentális és prezidenciális politikai rendszerek összehasonlító elemzése

 5. A politikai pártok és pártrendszerek

 6. A politikai kultúra fogalma és típusai

 7. A nemzetközi kapcsolatok elmélete (legfontosabb elméletek, jellegzetes vonások,

  szerzők)

 8. Modern demokrácia-elméletek, demokratizálódási folyamatok

 9. Választási rendszerek általános jellemzése és a magyar választási rendszer

 10. Az Európai Unió intézményrendszere

 11. A politikai marketing főbb területei – politikai kommunikáció

 12. A nemzetközi konfliktusok új formái, az új háborúk problémái

 13. A magyar országgyűlés szervezete, hatásköre és a házszabály

 14. A kormány jogállása, felépítése, hatásköre és működése

 15. A nemzetközi kapcsolatok története 1918-1989 között

 16. A diplomáciai kapcsolatok joga

 17. Emberi és állampolgári jogok

 18. Demokrácia és piac Közép- és Kelet-Európában 1989 után

 19. A komparatív politika alapkérdései